Bouw nieuwe grote sluis bij IJmuiden


De huidige grote Noordersluis is 400 meter lang, 50 meter breed, 15 meter diep, en geopend in 1929.

 


        

De nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden wordt 500 meter lang, 70 meter breed en achttien meter diep. Hiermee wordt deze zeesluis de grootste van de wereld. De sluis wordt gebouwd tussen de Midden sluis en de Noordersluis. De bouw is gestart in 2016 en naar verwachting is de sluis eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Waarom de grote nieuwe zeesluis ?

Na bijna 100 jaar is de Noorder sluis bij IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe, grotere, zeesluis moet ruimte bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. Deze nieuwe sluis zorgt hiermee voor een betere bereikbaarheid van de haven van Amsterdam en stimuleert de economie in de regio.

 

De Noorder sluis bereikt in 2029 het einde van de technische levensduur.
De sluis is te klein voor de steeds groter geworden zeeschepen.
De grotere sluis bevorderd een vlottere en veilige doorvaart over het Noordzeekanaal.
De Amsterdamse havenregio behoudt haar internationale reputatie.

 
Opruimen niet gesprongen explosieven voor de bouw kan starten


07-10-2015 van Rijkswaterstaat

Veiligheid voorop bij niet gesprongen explosieven zeesluis IJmuiden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bombardeerden de geallieerden de sluizen bij IJmuiden. Van die bommen is ongeveer 10% niet ontploft. Nu Rijkswaterstaat delen van de sluiseilanden afgraaft, vormen de niet gesprongen explosieven een veiligheidsrisico. Hoe gaan Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen daar mee om ?
Lees het hele artikel hier


25-02-2016 van RTVNH

In IJmuiden is men in verhoogde staat van paraatheid, omdat er binnenkort mogelijk gevaarlijke bommen kunnen worden gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. De bommen kunnen nadat ze aangeraakt zijn binnen korte tijd ontploffen. Lees het hele artikel hier

Bommen sluizen comlex IJmuiden


Foto EOD / Rijkswaterstaat
Voorbereiding bouw nieuwe grote sluis


21-03-2016 
Voorbereiding bouw nieuwe zeesluis in volle gangSloop sluisleidingcentrum IJmuiden bouw nieuwe grote sluis


20-04-2016
Sluis Leiding Centrum wordt afgebroken


Al bijna vijftig jaar bedienden de sluiswachters de IJmuidense sluizen vanuit dit gebouw.
Dinsdag 19 april is gestart met de sloop, om straks plaats te maken voor de nieuwe grote zeesluis. De sluiswachters, in dienst van de Haven Amsterdam, verhuizen naar een nieuw te bouwen Sluis Leiding Centrum bij het spui gemaal.Bouw nieuwe grote sluis in IJmuiden - damwanden


Afgraven en plaatsen damwanden 25-08-2016 

Sluis en Haven Informatie Punt ( SHIP )


Afbeelding Provincie Noord Holland


IJmuiden krijgt niet alleen de grootste zeesluis ter wereld, maar ook een nieuwe toeristische attractie.

Naar verwachting wordt in oktober 2016 ( ondertussen maart 2017 ) op het sluizencomplex, het Sluis en Haven Informatie Punt ( SHIP ) geopend. Vanuit dit informatiecentrum wordt het mogelijk om zeven dagen per week de bouw van de grote nieuwe sluis en de scheepvaart bewegingen te beleven. De beoogde locatie is het afgebrande en ondertussen opgeruimde restaurant / discotheek nabij de huidige grote ( Noorder ) sluis.

Het nieuwe informatiecentrum komt er voor de duur van ongeveer 5 jaar, en de totale kosten zijn begroot op 3,2 miljoen euro. Initiatief nemers zijn de gemeenten langs het Noordzeekanaal, havenbeheerders, Rijkswaterstaat en de provincie Noord Holland. Het systeem gebouw zal volledig van hout worden, en na de geplande 5 jaar zal het  gebouw volledig gedemonteerd worden en het hout worden her gebruikt.Bouw SHIP informatie centrum ( 21 janurari 2017 )
Gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord Holland opent SHIP

Op 30 maart 2017 is het Sluis en Haven Informatie Punt ( SHIP ) geopend .
Er is een uitgebreide maquette van de zeesluis, een ontvangst en vergaderruimte en een restaurant met een prachtig uitzicht op de nieuwe zeesluis en omgeving.
De tentoonstellingsruimte, het restaurant en het uitzichtpunt zijn gratis toegankelijk, deelname aan de rondleiding kost  vijf euro per persoon ( reserveren via www.ship-info.nl )


SHIP is dagelijks geopend van 09.30 uur tot 18.00 uur
Adres  Noordersluisweg 1 IJmuiden
Veel meer informatie over de werking van de sluizen bij IJmuiden en het Noordzee kanaal  zie je in de volgende iets al oudere, maar duidelijke video van Rijkswaterstaat.Voortgang bouw nieuwe sluis 01-05-2017
Voortgang bouw nieuwe sluis 01-05-2018

Zoektocht naar nieuwe functie Noordersluis


        Lees meer bij  rijkswaterstaat  of  de bouwcampus
20-01-2019 - Eerste sluisdeur gearriveerd in IJmuiden